Đăng ký bộ cài phần mềm SolidCAM với iMachining MIỄN PHÍ 60 ngày!

  • Bộ cài full SolidCAM hoặc InventorCAM với iMachining, bao gồm post processor dùng thử.
  • Interactive Getting Started Guides (Hướng dẫn khởi động tương tác) MIỄN PHÍ của chúng tôi giúp bạn bắt đầu nhanh hơn.
  • MIỄN PHÍ - Hội thảo đào tạo trực tuyến hàng tuần
  • MIỄN PHÍ - Video SolidCAM Proffessor

Vui lòng chọn theo hệ thống CAD mà bạn sử dụng:

Phiên bản dùng thử 60 ngày của SolidCAM, với iMachining mang tính cách mạng, được tích hợp liền mạch với SOLIDWORKS của bạn, bộ cài dùng thử cung cấp chức năng hoàn chỉnh của SolidCAM và iMachining...

Tải xuống phiên bản dùng thử này và trải nghiệm sức mạnh tuyệt vời của SolidCAM iMachining, được tích hợp trong SOLIDWORKS của bạn.

 

The 60-Day Trial Version of the SolidCAM CAD/CAM suite, with the revolutionary iMachining, provides the complete functionality of CAD and CAM, including iMachining.

Download this trial version and evaluate the power of SolidCAM and the amazing iMachining.

 

The 60-Day Trial Version of InventorCAM, with the revolutionary iMachining, seamlessly integrated as Add-In to your Autodesk Inventor, provides the complete functionality of InventorCAM and iMachining.

Download this trial version and experience the power of InventorCAM and the amazing iMachining, integrated in your Inventor.