3D iMachining pro prizmatické součásti

3D iMachining drasticky snižuje čas programování při frézování prizmatických součástí s více kapsami a ostrovy (prvky, které leží na rovinách).

  • Zatímco standardní 2.5D CAM programování vyžaduje od uživatele výběr nebo definici každého prvku (jak řetězce tak hloubky) a má za následek několik operací, tak 3D iMachining automaticky vybere geometrii i hloubku přímo z 3D modelu CAD.

  • Pomocí parametru řízené drsnosti a inteligentní technologie kroku nahoru (malé kroky nahoru s konstantní drsností) je součást optimálně připravena pro dokončování. V jediné operaci se zde kombinuje hrubování i zbytkové hrubování.


Pomocí 3D iMachiningu pro prizmatické součásti se automaticky maximalizuje výkon a efektivita k dosažení nejkratšího možného času obrábění:

  1. 3D iMachining používá nejdříve nejhlubší kroky dolů pro odebrání největšího množství materiálu. Maximalizuje se rychlost odebírání materiálu (MRR) a životnost nástroje a zároveň se eliminuje potřeba přejezdů.

  2. 3D iMachining inteligentně třídí  a sdružuje řezy v Z úrovních včetně neobráběcích pohybů.

  3. 3D iMachining používá chytré polohování mezi jednotlivými oblastmi řezu, čímž omezuje dlouhé polohovací pohyby.

  4. 3D iMachining poskytuje automatickou ochranu modelu obrobku, takže mohou být bezpečně použity velké nástroje i ve stísněných místech.


Zbytkové obrábění

 

Pomocí menších nástrojů můžete provést jakýkoliv počet operací zbytkového obrábění - bere se zde v úvahu Aktualizovaný model polotovaru a obrábí se zde tak jen úzké oblasti a vnitřní rohy.

Automatická ochrana obrobku

 

Pro zamezení kolizím s obrobkem při práci s velkými nástroji v těsných místech poskytuje 3D iMachining automatickou ochranu modelu obrobku.

Ochrana kolize držáku

3D iMachining kontroluje dráhu nástroje k zamezení kontaktu mezi držákem nástroje a Aktualizovaným modelem polotovaru a to v každé fázi operace.

  • Bez ochrany kolize držáku je zpravidla při obrábění hlubokých kapes vyložení nástroje z držáku delší.

  • Při kratším vyložení nástroje z držáku může být nástroj kratší a pevnější a může tak obrábět rychleji a agresivněji.

Dokončování prizmatických součástí pomocí Rozpoznávání kapsování

Rozpoznávání kapsování automaticky identifikuje všechny kapsy (o různých hloubkách a v různých úrovních) a provádí tak v jediné operaci dokončování, což také drasticky snižuje čas programování.

  • Rozpoznávání kapsování poskytuje automaticky výběr a optimální dokončování prvků kapes v jediné operaci.

  • Dokončování se provádí pomocí vzoru (kontury).