iMachining: Jedinečná výhoda pro ...

Zásadní vliv na procesy ve výrobě

 • 2D a 3D iMachining způsobí převrat k lepšímu ve vašem výrobním procesu a obchodě.

 • Hodnota iMachiningu má okamžitý vliv na výrobu, výrazně sníží dobu přípravy i obrábění = rychlejší dodávka produktů, významné úspory na strojích a nástrojích.

 • Výrazně zvyšuje výkon se stávajícími aktivy (programátoři a operátoři) - dokonce ruší nákladné modernizace a nákupy nových CNC strojů.
 • Průvodce technologií poskytuje optimální posuvy a otáčky, krok dolů i boční krok a zajišťuje tak úsporu času s úspěchem hned na poprvé. Současně velmi zkracuje a zjednodušuje postupy programování, což má za následek výrazně zvýšenou produktivitu programování.

 • Průvodce technologií je perfektním nástrojem i pro zkušené obráběče pro získání dokonalého výsledku hned na poprvé - nebo pro méně zkušené obráběče, ze kterých udělá iMachining okamžitě odborníky na obrábění.

 • Simulace iMachining umožňuje rychlejší a spolehlivější výsledky za nižší cenu, často zkracuje čas RFQ o 50-70%.

Zásadní vliv na váš rozpočet

 • Výrazně snižuje náklady na nástroje a obrábění o 40-60% a více.

 • Snižuje opotřebení stroje, snižuje velkou část odstávek stroje, snižuje náklady na údržbu a prodlužuje životnost stroje.

 • Výrazně snižuje režijní náklady výroby.

 • Zvyšuje objem výroby bez dalších investic a bez zvyšování výdajů.

iMachining má jednu z nejrychlejších ROI (návratnost investic) ze všech nákupů, které pro výrobu uděláte.

Nepřekonatelná výhoda pro CNC programátora

 • Nejkratší čas programování v tomto průmyslovém odvětví.

 • Jednodušší postup programování s menším množstvím operací a nástrojů, které jsou na dílu použity.

 • Extrémně krátký čas učení s mnoha dostupnými on-line školícími materiály

 • Patentovaný Průvodce technologií zamezuje hádání řezných podmínek, bočního kroku a kroku dolů a zaručuje tak pokaždé úspěch napoprvé

 • Na dílu je menší potřeba používání různých velikostí nástrojů.

 • iMachining používá celou řeznou délku nástroje (např. hloubka řezu 70 mm nástroje o průměru 16 mm do nástrojové oceli) a také snadno obrábí i ty nejtvrdší kovy nejmenšími průměry nástrojů.

Nepřekonatelná výhoda pro výrobního ředitele

 • Dramaticky se snižují časy cyklu, což znamená na vašich stávajících strojích mnohem větší produkci.

 • Čas programování jednoduchých až středně složitých dílů se výrazně snižuje, což vám dovoluje rychleji obrábět a snižuje se počet nenaprogramovaných dílů.

 • Pro obrobení kusu je potřeba méně nástrojů a je mnohem delší životnost nástrojů, což má za následek menší množství skladovaných nástrojů a menší pravděpodobnost nedostatku specifických nástrojů (menší zpoždění postupu prací).

 • Snížená potřeba nástrojů s velkými průměry (větších než 20 mm), protože Rychlost odebírání materiálu (MRR) v iMachiningu průměrem 16 mm je skoro stejná jako průměrem 20 mm. Velmi vysoké (MMR) nástrojů s malým průměrem ve velkých hloubkách řezu minimalizuje operace zbytkového materiálu, EDM operace a počet použitých nástrojů.

 • Pro obrábění tvrdých materiálů není potřeba drahých/speciálních strojů.

 • Průvodce technologií nastavuje okamžitě parametry optimálních řezných podmínek (včetně otáček, posuvů, bočního kroku a kroku dolů) podle geometrie dílu, materiálu, schopností stroje a nástroje a tak zajišťuje úspěch hned napoprvé.

 • Lepší dokončená plocha v kombinaci s výrazně sníženou deformací kusu během obrábění má za následek mnohem méně druhotných operací k dosažení přesnosti dílu.

 • Extremně krátké zaučení výrazně eliminuje prostoje zaměstnanců kvůli školení. 

Stažení zkušební verze

iMachining je jedinečný jak v snadnosti používání, času programování, času obráběcího cyklu i životnosti nástroje.
 
Vyzkoušejte si iMachining na své součásti a na svém stroji tak, že si stáhnete zkušební verzi.
 
Pro naši asistenci při testování požádejte o prezentaci nebo naši osobní účast na testech!