SolidCAM - kompletní řešení CAM

s revolučním iMachiningem a plnou integrací v SOLIDWORKSu a Autodesk Inventoru

Dáme do vašich rukou znalosti a zkušenosti stovek specialistů CAM a CNC v podobě Průvodce technologií iMachining a perfektní dráhy nástroje, což vás dostane na zcela novou úroveň výkonu CNC strojů. Ušetří vám 70% i více času obrábění a výrazně prodlouží životnost nástrojů!

3D iMachining poskytuje úžasné výsledky při 3D obrábění a šetří 70% i více času obrábění. 3D iMachining poskytuje optimalizované hrubování, zbytkové hrubování a předdokončování jak pro obecné 3D tvarové součásti tak pro prizmatické díly.

3D iMachining dosahuje nejkratšího možného času obrábění a výrazně snižuje i čas programování při frézování prizmatických dílů, které mají více kapes a ostrovů a dělá to pomocí automatické identifikace geometrie a hloubky kapsy přímo z 3D CAD modelu.

Výkonná a snadná tvorba 2.5D CNC frézovacích drah nástroje s plně interaktivním ovládáním a rozpoznáváním prvků, která pracuje přímo uvnitř vašeho CAD systému. Sada cyklů poskytuje specializované a přednastavené operace pro drážky, rohy a výstupky.

Výkonné funkce Automatického rozpoznávání prvků a jejich obrábění doplňují funkce 2.5D frézování SolidCAMu. Uživatel SolidCAMu má tak to nejlepší z těchto schopností: Interaktivní operace a automatizace.

HSS poskytuje hladké a výkonné obrábění předem určených plošných oblastí a podřezání spolu s výrazně zvýšenou kvalitou obrobené plochy, které můžete obrábět jak standardními tak tvarovými nástroji. HSS je nezbytný modul pro každou výrobu.

HSR/HSM poskytuje hrubovací a ty nejjemnější dráhy nástroje pro 3D frézování složitých 3D součástí, dílů pro letecký průmysl, formy, přípravky a zápustky. HSR/HSM nabízí nejvyšší úroveň hladkosti, efektivnosti a optimalizace obrábění.

SolidCAM umí také velmi dobře obrábět v indexovaných 4/5 osách. Obrábění je zde při indexovaném nastavení zjednodušeno do definice jednoho nulového bodu - což zrychluje vícestranné obrábění eliminací konstrukce více nulových bodů. 

Využívejte ty nejotestovanější a nejprověřenější 5 osé dráhy nástroje CNC frézování v průmyslu, které mají nejednoznačnější uživatelské rozhraní a nejpokročilejší ovládání všech stránek dráhy nástroje a kontroly kolizí.

Strategie výroby forem SolidCAMu jsou výborným CAM řešením pro jakoukoliv nástrojárnu. Moduly HSM, 5 osé frézování a revoluční 3D iMachining SolidCAMu poskytují skvělou kombinaci pro obrábění forem a jejich vložek.

SolidCAM poskytuje úplnou sadu Soustružení s technikami a drahami nástroje pro extrémně rychlé a efektivní soustružení. SolidCAM má funkci pro aktualizaci obrobeného polotovaru pro všechny operace soustružení a frézování.

Soustružení s poháněnými nástroji v SolidCAMu poskytuje snadné programování pro složité více hlavové a více vřetenové CNC stroje spolu se synchronizací hlav a simulací úplného stroje. Pro programování frézařsko-soustružnických strojů jsou dostupné všechny operace soustružení a frézování včetně iMachiningu

Software DCAMCUT je plně integrovaný modul pro drátové řezání v SolidWorksu a Autodesk Inventoru. Na základě strategického partnerství je dodáván jako řešení pro drátořezy spolu se softwarem SolidCAM.

Ovládá sondy na CNC stroji. Modul Měřící sonda umožňuje ustavení a měření pro kontrolu kvality obráběných součástí. Modul Měřící sonda poskytuje také Kontrolu nástroje.

Přečtěte si více v produktové brožuře SolidCAMu a InventorCAMu