2.5D Frézování

Nejvýkonnější a nejsnazší cesta k tvorbě 2.5D CNC frézovacích drah nástroje!

Se SolidCAMem máte v rukou nejvýkonnější řešení pro programování 2.5D frézování, které je přímo ve vašem CAD systému. SolidCAM vypadá a pracuje jako váš již existující CAD systém. Navíc k výkonnému 2.5D frézování kontur, kapes a vrtání, 2.5D modul SolidCAMu obsahuje:

 • Zjednodušený výběr geometrie pomocí CAD skic, automatické rozpoznávání prvků a pokročilé funkce řetězení (offsetování, zkracování, prodloužení), které umožňují změny geometrie bez nutnosti měnit CAD model.

 • Pro definici CNC operací frézování pracuje přímo se součástmi a sestavami a naskicovanou geometrií

 • Obrábění zbytkového materiálu odebírá materiál, který zbyl po větším nástroji

 • Srážení hran používá stejnou geometrii, která byla definována pro operace Kontura nebo Kapsa

 • Operace frézování závitů pro obrábění normalizovaných vnitřních a vnějších závitů

 • Speciální operace pro obrábění drážek na stěně s podřezáním pomocí Korunkové frézy

 • Gravírování fontů po jedné křivce nebo True Type na rovinách a nabalených plochách pomocí strategií vyplnění oblastí (Cik-Cak/Konturování) a gravírování střední křivky.

 • 3D konturování pro práci nástroje podél 3D křivky, kde se obrábí součást v měnící se hloubce

 • Funkce pro obrábění geometrie nabalené kolem osy rotace pomocí transformace lineárního pohybu do rotačního pohybu

 • Možnost snadno programovat 2.5D pomocí asistence komplexních, grafických funkcí nápovědy

Automatický offset geometrie pro zachování tolerancí

 

2.5D frézování SolidCAMu umožňuje uživatelům přidat na geometrii kapsy a drážky offsety pro zachování tolerancí bez nutnosti definice nové geometrie

Geometrie: Automatický výběr tečné geometrie a geometrie s Delta Z

 

Tvorba řetězců geometrie je v SolidCAMu velmi propracovaná. Pomocí nové možnosti automatického výběru křivky umožňuje uživatelům použit pro tvorbu více úrovňových řetězců kombinaci funkcí výběru Tečně a Delta Z.

AFRM - Automatické rozpoznávání prvků a jejich obrábění

Automatické rozpoznávání prvků a jejich obrábění (AFRM) automaticky definuje a obrábí v SolidCAMu následující:

 • Rozpozná a obrábí kapsy

 • Rozpozná a obrábí sražení

 • Rozpozná vrtání

 • Rozpoznání a obrábění díry

 • Automatické vrtání SOLIDWORKS

Sada cyklů

Velmi užitečná a pohodlná sada cyklů poskytuje specializované, přednastavené pod-operace pro drážky, rohy, výstupky, tažené plochy atd..