HSR/HSM moduly pro 3D vysokorychlostní frézování

Výkonné hrubovací a dokončovací dráhy nástroje pro 3D frézování

  • 3D frézování dovedené na velmi vysokou úroveň hladkého, efektivního a inteligentního obrábění.

  • Modul HSR/HSM SolidCAMu je velmi výkonný a trhem prověřený modul 3D vysokorychlostního frézování pro složité 3D součásti, letecké díly, formy, nástroje a dutiny.

  • HSR/HSM nabízí jedinečné strategie obrábění a propojení. Pro zachování plynulého pohybu nástroje vyhlazuje všude kde je to možné, jak dráhy obrábění, tak dráhy přejezdů. Což je základním požadavek pro udržení vysokých posuvů a eliminaci prodlev.

HSM je 3D frézování na vysoké úrovni

  • V HSM modulu 3D frézování SolidCAMu jsou odjezdy na vysoké Z úrovně minimalizovány. Všude kde je to možné tak se přejíždí šikmo, jsou zde vyhlazení oblouky a odjezdy nejdou výše než než je nezbytně nutné což minimalizuje obrábění naprázdno a snižuje čas obrábění.

  • Výsledkem 3D frézování HSM je efektivní a hladká dráha nástroje, což se projevuje zvýšenou kvalitou obrobené plochy, menším opotřebení nástrojů a delší životností Vašeho CNC stroje.

  • S požadavky na stále kratší zaváděcí a produkční časy, snížení nákladů a zvýšenou kvalitu, je HSM v dnešní výrobě nutností.

HSR - vysokorychlostní hrubování

 

HSR SolidCAMu poskytuje výkonné vysokorychlostní strategie hrubování, které obsahují konturové, lineární, zbytkové a hybridní hrubování žeber.

HSM - vysokorychlostní dokončování

  • HSM modul SolidCAMu nabízí několik vylepšení CAM technologie, které dělají vysokorychlostní operace přijatelnými, to obsahuje vyhýbání se ostrým rohům na dráze nástroje, což zajišťuje že nástroj zůstává co možná nejvíce v kontaktu se součástí a také optimalizuje pohyby, které neobrábí pro snížení obrábění naprázdno a generuje hladké a tečné nájezdy a odjezdy.

  • Jakákoliv strategie 3D frézování HSM může být řízena zadání úhlu šikmosti stěny, kde se má obrábět nebo můžete specifikovat hranici obrábění. Je k dispozici vyčerpávající sada nástrojů pro tvorbu hranic včetně hranice silueta, hranice kontaktní oblasti nástroje, mělké hranice, hranice teoretického zbytkového materiálu, zbytkové hranice a uživatelem definované hranice.

  • HSM modul SolidCAMu je výkonné řešení pro všechny uživatele, kteří vyžadují pokročilé schopnosti vysokorychlostního ob rábění. Lze jej také použít pro zvýšení produktivity starších CNC strojů a to pomocí sníženého obrábění naprázdno a hladkým obloukům, které udržují plynulý pohyb nástroje.

3D součásti frézované pomocí 3D iMachiningu + HSM