Modul SolidCAMu Sonda

Nepostradatelný modul pro nastavení nástroje a měření na stroji

V SolidCAMu integrovaný modul Sonda umožňuje definici nulového bodu (ustavení) a kontrolní měření na stroji (měření).

Ovládáním sondy na CNC stroji, umožňuje sonda ustavení obrobku a snadné a rychlé měření kvality obrobků přímo na stroji bez toho, aniž by jste ji odepínali. Sonda také poskytuje podporu kontroly nástroje.

Plná vizualizace všech pohybů sondy pomocí simulace stroje SolidCAMu zamezuje jakémkoliv potencionálnímu poškození měřící sondy.

Modul Sonda je nutný modul pro každou výrobu, kde se používá měřící sonda

Modul Sonda poskytuje toto:

  • Snadnou definici Nulového bodu a kontrolu obrobku na stroji - měření obrobků přímo na stroji

  • Podpora Měření nástroje

  • Snadný výběr měřené geometrie z objemového modelu

  • Podpora širokého rozsahu cyklů sondy s uživatelem definovanými parametry

  • Plná vizualizace všech pohybů sondy v simulaci

Definujte operace sondy spolu s operacemi obrábění přímo ve stromě CAM správce SolidCAMu

Operace sondy a Operace obrábění jsou ve stromě Správce SolidCAMu vzájemně smíchány a mohou z objemového CAD modelu používat stejné geometrie

Jestliže se změní objemový model, tak se jak operace sondy tak operace obrábění automaticky podle této změny aktualizují.

Definice Nulového bodu

Měřící sonda poskytuje snadné řešení pro nastavení Nulového bodu pomocí 16 různých cyklů, které umožňují snadnou definici poloh Nulového bodu místo ručního nastavování.

Definice Nulového bodu
Definice Nulového bodu

Kontrolní měření na stroji

Cykly Sondy mohou být použity pro měření obrobených ploch bez nutnosti přesunu součásti na CMM stroj - součást tak může být zkontrolována na stejném obráběcím stroji, bez nutnosti jejího odepnutí.

Kontrolní měření na stroji
Kontrolní měření na stroji

Cykly Sondy zjednodušují měření

Pro zpracování různých úkolů měření si vyberete z několika cyklů Sondy a získáte tak plynulý pracovní postup s operacemi obrábění SolidCAMu.

  

Náhled pohybů cyklu

 

Měřící sonda může požívat stejnou geometrii jako operace 2.5D frézování. Je také poskytována plná kontrola nad tolerancemi, různými možnostmi třídění a přímý náhled pohybů cyklu.

Podpora měření nástrojů

Tato možnost umožňuje kontrolu frézovacích nebo soustružnických nástrojů mezi operacemi obrábění. Je to užitečná možnost, která umožňuje kontrolu nástroje po každé operaci nebo po každé výměně nástroje. Umožňuje detekci poškození nástroje a tak poskytuje bezpečné obrábění.

Výstup měření

 

Po dokončení měření vytvoří řízení sondy záznam měření. Tento záznam může být zobrazen na obrazovce, zapsán do souboru nebo nemusí mít vůbec žádný výstup, to záleží na nastavení.

Přizpůsobení postprocesoru

Postprocesor SolidCAMu pro daný CNC stroj se sondou poskytuje plnou podporu jak pro operace obrábění tak i pro operace sondy