Soustružnický modul SolidCAMu

Programujte vaše soustruhy rychlým a efektivním soustružením

 • SolidCAM poskytuje nejucelenější balík soustružení s výkonnými drahami nástroje a technikami pro rychlé a efektivní soustružení.

 • SolidCAM produkuje pokročilé hrubování a dokončování soustružené kontury, spolu s podporou čelního soustružení, zapichování, závitování a vrtání.

 • Soustružení v SolidCAMu podporuje funkce širokého rozsahu soustružnických strojů včetně, 2 osých soustruhů, více kanálové konfigurace, soustružnická centra s dalším vřetenem i ty nejkomplikovanější frézařsko-soustružnické stroje.

 • Jestliže je na soustružnickém centru s proti-vřetenem přemístěna součást z hlavního vřetene do proti-vřetene, tak se s ní také přesouvá aktualizovaný polotovar. Každá další operace na proti-vřeteni detekuje polotovar v té fázi jako byl v hlavní vřeteni a tak poskytuje to nejefektivnější možné obrábění.

 • Jsou zde dostupné knihovny standardních upínačů a speciální upínače si můžete přidat.

 • SolidCAM má schopnost uchovávat ve stromě operací aktualizovaný polotovar. Aktualizovaný polotovar je podporován již pro 2 osá soustružnická až po CYB více hlavé a více vřetenové frézařsko-soustružnické stroje.

Pokročilé operace dávají výkon všem vašim soustružnickým aplikacím

 • Symetrické hrubování: zde pracují 2 nástroje současně nebo v závěsu a provádí tak hrubování a soustružení dlouhých nebo velkých součástí.

 • Šikmé zapichování: zde se provádí vnitřní nebo vnější šikmé zápichy v jakémkoliv definovaném úhlu.

 • Ruční soustružení: zde se provádí soustružení podle uživatelem zadané geometrie, bez ohledu na polotovar nebo obrobek.

 • 4 osé souvislé soustružení: zde se provádí obrábění křivky pomocí schopností naklopení B osy nástroje, tak aby se obrobily podřezané oblasti v jednom kroku obrábění a podporuje vnější hrubovací nože a vnější zapichovací nože.

 • Synchronizace více hlav/vřeten: výkonná funkce pro synchronizaci operací více hlavami/vřeteny. Časová osa, kde jsou všechny operace a jednoduché příkazy umožňuje seřadit operace tak, aby byly synchronizovány. Potom můžete vidět synchronizaci v Simulaci stroje.

Torochoidní dráha nástroje pro zapichování

 

Trochoidní pohyby kulatého zapichovacího nože v soustružení.

Výstup záporného X

 

Možnost výpočtu dráhy nástroje v (-X) s počátečním a koncovým bodem v (+X)