SolidCAM HSS

Gia công bề mặt tốc độ cao của các bề mặt cục bộ

 • HSS của SolidCAM cung cấp khả năng gia công mượt mà và mạnh mẽ đối với các khu vực bề mặt và đường cắt được khoanh vùng, sử dụng các công cụ tiêu chuẩn cũng như định hình.
 • HSS cung cấp lựa chọn dễ dàng các bề mặt cần gia công mà không cần xác định ranh giới.
 • HSS cung cấp chất lượng bề mặt tăng lên đáng kể.
 • HSS là một mô-đun cần thiết cho mọi xưởng máy để gia công tất cả các loại chi tiết.

SolidCAM HSS

SolidCAM HSS

Kiểm soát toàn bộ công cụ để chỉ gia công những khu vực bạn chọn

 • HSS đưa cách gia công 2,5D của bạn vượt ra ngoài các profile, pocket và bề mặt, cung cấp khả năng gia công 3D bằng cách truyền động dọc theo các bề mặt cụ thể trên các chi tiết 3D và Prismatic.
 • Đường dẫn dao cụ HSS hoạt động trên bề mặt đơn hoặc đa, tạo ra một đường chạy dao trên một nhóm bề mặt tạo nên bán kính 3D phức tạp (ví dụ: fillets).
 • Kiểm soát toàn bộ công cụ loại bỏ sự cần thiết của các ranh giới ràng buộc hoặc lãng phí thời gian hình học xây dựng.
 • Sử dụng các công cụ Tapered, Lollipop, hoặc T-Slot tools cho các đường cắt dưới hoặc hình học khó cắt, tất cả trong một mô-đun.

Các chiến lược gia công bề mặt mạnh mẽ cho các đường dẫn dao cụ trơn tru, không có khe hở & tối ưu để hoàn thiện các bề mặt đã chọn

 • HSS cung cấp nhiều chiến lược gia công bề mặt, tạo ra một đường chạy dao hiệu quả, mịn, không có rãnh và tối ưu để hoàn thiện các bề mặt đã chọn.
 • HSS cung cấp các chiến lược liên kết đường dẫn dao cụ đặc biệt, tạo ra các lead-ins và lead-outs tiếp tuyến.
 • Người dùng có thể kiểm soát di chuyển liên kết giữa các đường chạy dao để tránh các lỗ và rãnh mà không cần phải sửa đổi bề mặt của mô hình.
 • Retracts có thể di chuyển dọc theo bất kỳ mặt phẳng chính nào.

Gia công Undercut

 • SolidCAM cung cấp các chiến lược mạnh mẽ để gia công undercuts trong một mô hình.
 • Công cụ phay rãnh (Slot Milling tool), công cụ Lollipop Dovetail cutters được hỗ trợ trong gia công undercut.
 • Bảo vệ rãnh (gouge) hoàn toàn của khu vực cắt, leads, liên kết, arbor và đồ gá tạo đường chạy dao an toàn và hiệu quả đến các khu vực gia công undercut.

Điều khiển Gouge check nâng cao cho đồ gá, arbor và dao cụ

 • Hoàn thành kiểm soát Gouge có sẵn cho đồ gá, arbor và dao cụ.
 • Nhiều bề mặt kiểm tra liền kề có thể được chọn để tạo các khu vực tránh.
 • Một số chiến lược rút lại có sẵn.

Trial Download

When compared to any other CAM system to mill a part, SolidCAM's iMachining wins any benchmark in ease-of-use, programming time, cycle time and tool life.

Try iMachining on your part and your machine by downloading our trial version.