Tạo G-code với Solidcam

Nhanh chóng. Dễ dàng. Tin cậy.

Thước đo thực sự quan trọng của một hệ thống CAM là chất lượng G-code. Mỗi bộ post-processor của SolidCAM được tùy chỉnh theo nhu cầu và thiết bị riêng của lập trình viên CNC, tạo ra các chương trình CNC sẵn sàng chạy mà không cần chỉnh sửa thủ công.

SolidCAM hỗ trợ các chu trình tiện đóng gói sẵn và các tùy chọn máy của bộ điều khiển CNC tiêu chuẩn. Khả năng tạo các chương trình con bên trong chương trình CNC tạo ra mã G ngắn, hiệu quả và có cấu trúc tốt.

Một lợi ích chính khác là bạn có thể dễ dàng hiểu mã G do SolidCAM tạo ra, vì nó có cấu trúc tương tự như mã G được lập trình thủ công trên bộ điều khiển CNC của bạn.

Sẵn sàng cho đầu ra CNC

Khi mã G được tạo trong bộ post của bạn, không cần chỉnh sửa thêm trước khi gửi trực tiếp đến máy CNC của bạn.

Đầu ra chương trình của SolidCAM rất hiệu quả - nếu cùng một hoạt động gia công được thực hiện nhiều lần, các chương trình con sẽ được sử dụng, do đó giảm thiểu độ dài của chương trình.

Cơ sở dữ liệu Post-Processor mở rộng

SolidCAM có một thư viện lớn các bộ post-processr cho tất cả các máy CNC và các hệ điều khiển.

Khi bạn mua một hệ thống SolidCAM mới, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các bộ post chính xác cho máy CNC của bạn, bao gồm bộ Post Processor tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, vì một kích thước không phù hợp với tất cả.