Giáo dục

Trường Cao đẳng Công nghệ chính xác FTS

Đào tạo CAD / CAM đột phá để đảm bảo thế hệ mới với một tương lai thành công!

Tại Đức, chúng tôi có một thỏa thuận đột phá với hơn 1000 giấy phép của SOLIDWORKS và SolidCAM đảm bảo đào tạo 3D CAD / CAM ở cấp độ cao nhất cho 3200 sinh viên tại 30 trường kỹ thuật.

Thế kỷ XXI là thế kỷ mở rộng nhanh chóng của ngành công nghệ cao trong khi nhiều ngành nghề khác đang nhanh chóng trở nên dư thừa. Hầu hết thanh niên sẽ không tìm được việc làm nếu không được đào tạo thêm nghề trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao. Chính quyền quận Freiburg và các công ty phần mềm, SOLIDWORKS và SolidCAM, đã đạt được một thỏa thuận cho phép trường Feintechnikschule - một trường học giàu truyền thống ở VS-Schwenningen, cũng như tổng số 29 trường dạy nghề khác trong quận Freiburg, đào tạo và cung cấp tất cả sinh viên 3D CAD / CAM ở trình độ cao nhất.