Obrábění forem

Integrované řešení SolidCAMu spolu s iMachiningem je ideálním CAM řešením pro výrobu forem

Hlavními cíly v konkurenčním prostředí výroby forem je vysoká kvalita obrobené plochy, přesnost obrobené plochy a krátké dodací lhůty. SolidCAM zde proto má:

 • Vnikající kvalita/přesnost dráhy nástroje, protože pracuje přímo na CAD modelu

 • Bezkonkurenční dokončování plochy a výkon při obrábění tvrdých materiálů pomocí optimálně řízeného nástroje v kontaktu s materiálem

 • Extrémní výhoda časové úspory pomocí automatické aktualizace dráhy nástroje při změnách na formě.

 • Bezchybný NC program a eliminace úprav na stroji garantuje úspěch hned na poprvé.

SolidCAM má pro průmysl výroby forem excelentní CAM řešení. V nejnovější verzi SolidCAMu byly udělány hlavní vylepšení modulů revolučního 3D iMachiningu, HSMSouvislých 5oskteré tak poskytují vítěznou kombinaci pro obrábění forem a vložek.

3D iMachining pro hrubování, zbytkové hrubování a předdokončování forem

 • 3D iMachining vytváří automaticky a kompletní CNC program, který už stačí jen spustit a ten je již s optimálními řeznými podmínkami pro hrubování, zbytkové hrubování a před-dokončování kompletní 3D součásti, s přesnou drsností na šikmých stěnách a to vše v jediné operaci.
 • Dráha nástroje se zde automaticky upravuje tak aby se v každé fázi zabránilo kolizím mezi držákem a aktualizovaným polotovarem.  
 • Optimální řezné podmínky se dosahují pomocí expertní znalostní databáze z Průvodce technologií iMachining.
 • 3D iMachining poskytuje úžasné výsledky při 3D obrábění, často se dosahuje až 70% úspory času obrábění a lze dosáhnout i 90% úspor v porovnání s jinými systémy.

HSM modul pro 3D dokončování forem a vložek

 • HSM modul SolidCAMu poskytuje nejlepší 3D dokončovací dráhu nástroje pro jakoukoliv formu nebo vložku. Výsledkem HSM efektivní a hladká dráha nástroje, což se promítá do té nejlepší kvality obráběné plochy.
 • HSM nemá na dráze nástroje žádné ostré úhly, čímž se zajišťuje to že nástroj zůstává v kontaktu s obrobkem jak je to jen možné a také se zde optimalizují pohyby které neobrábění a snižuje se tak obrábění naprázdno a generují se zde hladké a tečné nájezdy a odjezdy.

 • V HSM modulu SolidCAMu se odjezdy na vysoké Z úrovně minimalizují. Jsou pokud možno šikmé, zaoblené oblouky a přejíždí se tak vysoko jak je to jen nutné, minimalizují se tak pohyby naprázdno a snižuje se tak také čas obrábění.

Modul Souvislých 5os SolidCAMu pro formy

 • V SolidCAMu můžete také těžit z výhod Souvislých 5os - což jsou nejvíce otestované a prověřené CNC frézovací dráhy nástroje v tomto průmyslovém odvětví.
 • Mají nejpokročilejší ovládání všech aspektů spolu s kontrolou kolizí a velmi přátelským uživatelským rozhraním.

 • Pro výrobce forem jsou velmi užitečné strategie víceosé vrtání, 5osá kontura a převod HSM do Souvislých 5os.

 • V 5osé kontuře, následuje nástroj vybranou 3D křivku a zůstává rovnoběžný s předefinovanými úsečkami naklopení. Toto je užitečné pro srážení hran a tužkové obrábění složitých kontur s podřezáním.

 • Protože mnoho nástrojáren již má 5osé stroje, tak zde máme také strategii Konvertovat HSM do Souvislých 5os, která umožňuje převod dráhy nástroje 3D HSM na 5osou dráhu nástroje. To umožňuje lepší kvalitu obráběné plochy pomocí různých strategií naklopení nástroje a možnost použití kratších nástrojů.