AFRM

Tính năng tự động nhận diện và gia công

SolidCAM cung cấp khả năng tự động nhận diện và gia công mạnh mẽ, bổ sung cho khả năng Phay 2.5D mạnh mẽ của nó. Người dùng của SolidCAM có cả hai điều tốt nhất: Hoạt động tương tác & Tự động hóa. Mô-đun AFRM SolidCAM nhận diện và gia công với 3 loại tính năng: Pockets, Chamfers và gia công lỗ. 

Nhận diện & Gia công Pocket

Nhận diện & Gia công vát mép

Nhận diện
& Gia công khoan

AHRM
(Tự động nhận diện và gia công lỗ)

SOLIDWORKS Hole Wizard tính năng nhận diện và gia công

Trial Download

When compared to any other CAM system to mill a part, SolidCAM's iMachining wins any benchmark in ease-of-use, programming time, cycle time and tool life.

Try iMachining on your part and your machine by downloading our trial version.