Những tính năng mới trong SolidCAM 2021

SolidCAM 2021 là phiên bản TỐT NHẤT từ trước đến nay, với các tính năng mới như:

 

 • Thư viện dao mới mạnh mẽ – ToolKit (đặc biệt quan trọng đối với khách hàng Mill-Turn & Swiss-Type).
 • Cải tiến mới độc đáo trong chế độ mô phỏng của SolidCAM
 • Tính năng tự động phát hiện cạnh Edge Breaking trong SolidCAM Sim 5-Axis (Tính năng mới)
 • Tính năng Edge Trimming trong SolidCAM Sim 5-Axis (Tính năng mới)
 • Chức năng Sim 5-Axis tự động  với máy 3+2
 • 2.5D Face Milling - Phương pháp vào dao Roll in cho đường chạy dao Hatch
 • Phay Ren 2.5D - Ren nhiều đầu mối và hỗ trợ mẫu infeed, đường dẫn vào ra dao với Arc, Normal & Tangent
 • Trochoidal Turning - Cải tiến thuật toán cho đường chạy dao
 • Tránh va Holder STL trong Tiện
 • Tránh đồ gá trong Tiện
 • Kéo và thả các  Templates trong  Tiện
 • HSR – chương trình kết hợp Gaps & Pass Extension
 • Turbo HSR – Giới hạn vùng gia công 3D mới
 • Turbo HSR - Ranh giới mặc định Part Silhouette
 • Turbo HSM -  kết hợp các chiến thuật gia công
 • HSS/SIM 5X – Hỗ trợ nhiều đường dẫn hướng
 • Tự động cập nhật phôi sử dụng Half Cores
 • SolidCAM ShopFloorEditor để thực hiện các thay đổi nhỏ trong hoạt động

và nhiều hơn nữa...