SolidCAM Customers Worldwide

SolidCAM có cơ sở người dùng lớn với hơn 20.000 license được cài đặt trên toàn thế giới trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm các nhà xưởng, các công ty cơ khí và sản xuất, các công ty lớn trong ngành hàng không và ô tô vận tải.

 • Hàng không
 • Ô tô vận tải
 • Chế tạo máy
 • Điện tử
 • Y dược
 • Quang học
 • Quân đội
 • Sản phẩm hàng tiêu dùng
 • Năng lượng
 • Thủy lực
 • Khuôn, dụng cụ, khuôn dập
 • Tạo mẫu
 • Dụng cụ cắt

iMachining Successes of Our Customers

Click to see iMachining Success stories from SolidCAM customers in all types of Industries.