iMachining tiết kiệm 80% thời gian chu kỳ gia công


  Job Shop

..Tại Sri Skandha Pvt Ltd - Bangalore

CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2018

 

TÓM TẮT CÁC ĐIỂM CHÍNH

 

1. Thành phần Benchmark      : ROTOR PLATE

2. Tổng số thiết lập          : 1

3. Tổng số hoạt động       : 2 operations

4. Tổng thời gian gia công       : 1 giờ 23 phút

5. Vật liệu gia công            : E 250

6. Máy sử dụng cho gia công thử   : BFW BMV 60

 

Max rpm

Max XY Feed

Spindle Power

Controller

Material UTS

8000

   10 m / min

     7.5 kw

BFW BMV 60

   450 Mpa

 

Những điểm nổi bật trong gia công thử:

1. Độ sâu cắt tối đa đạt được trên máy trong một lần chạy: 22 MM.

2. Không tìm thấy uốn cong hoặc cong vênh ngay cả sau khi cắt sâu 22 MM.

3. Tải trọng trục chính trung bình được ghi nhận trong quá trình cắt sâu hoàn toàn: 18%

4. Tất cả các hoạt động được thực hiện bằng cách sử dụng chiều dài sáo đầy đủ của dao.

 

Results :

1. Thời gian gia công ban đầu                             :   6 Hrs 3 Min.

2. Thời gian gia công với phần mềm iMachining :   1 giờ 23 phút

3. Thời gian gia công đã được rút ngắn  :   4 giờ 40 phút

4. Tiết kiệm chu kỳ thời gian                  :   80%