SolidCAM Subscription

Subscription - Đường dây nóng hỗ trợ và cập nhật phần mềm của bạn

Những khách hàng thành công của SolidCAM gia hạn đăng ký hàng năm để tối đa hóa khoản đầu tư vào phần mềm và tăng năng suất của họ.

Những lợi nhuận tuyệt vời mà Subscription mang đến cho bạn:

 • Chức năng phiên bản mới nhất

  Bằng cách có phiên bản mới nhất của chúng tôi, người dùng của chúng tôi được hưởng lợi từ việc bổ sung các tính năng và chức năng mới, dựa trên những tiến bộ trong gia công CNC và phản hồi từ cộng đồng người dùng của chúng tôi.

 • Khả năng mạnh mẽ khi bổ sung các mô-đun mới (ví dụ: iMachining mang tính cách mạng)

  Khả năng mua các mô-đun mới mạnh mẽ, ví dụ: SolidCAM iMachining, chỉ hoạt động với phiên bản mới nhất.

 • Hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ

  Truy cập vào Live Support Online và các Technical Intl Help desk của chúng tôi.

 • Tài liệu Đào tạo & Bản ghi chi tiết

  Truy cập vào tất cả các bản ghi Tài liệu đào tạo, Professor và các Webinar của chúng tôi. Gia hạn SUBSCRIPTION của tôi

I love getting Service Packs from SolidCAM, I love the fact that they will tweak minor details, make slight improvements in the software, and can add an incremental capability or an incremental increase in ease of use.

So just the fact that the company would output 4 Service Packs during the year, that you can download for free on subscription, they install very easily and very quickly and then nothing changes on the surface of the program but the usability gets better..."

Curtis Babre  |  Ferra Designs

Sức mạnh không tưởng của iMachining đưa khách hàng trở lại Subscription