Přehled iMachining

Provides 70% and more in cycle time savings, increases tool life 5 times and more, and the iMachining Technology Wizard provides optimal feeds and speeds for every point of the toolpath, taking into account the stock material, cutting tool properties and the CNC machine parameters.

Provides 70% and more in cycle time savings, increases tool life 5 times and more, and the iMachining Technology Wizard provides optimal feeds and speeds for every point of the toolpath, taking into account the stock material, cutting tool properties and the CNC machine parameters.

iMachining - revoluce v CNC obrábění

Exkluzivní a patentovaná technologie iMachining společnosti SolidCAM je inteligentní vysokorychlostní frézovací technologie, která vytváří výrazně rychlejší a bezpečnější CNC programy pro obrábění dílů s úspěchem již na prvním díle a zároveň maximalizuje životnost nástroje. iMachining vám díky svým funkcím a algoritmům přináší neuvěřitelnou úsporu času a bezkonkurenční životnost nástroje, přičemž vám poskytuje perfektní posuvy a rychlosti obrábění, vždy napoprvé.

— 01

  • Pokročilý algoritmus našeho inteligentního generátoru drah nástrojů maximalizuje extrémně efektivní, morfované spirálové dráhy nástrojů v kombinaci s minimálními trochoidními dráhami nástrojů.
  • Náš patentovaný průvodce technologií iMachining automaticky vypočítá a optimalizuje řezné posuvy a rychlosti pro každý bod dráhy nástroje. Tím se udržuje konstantní řezná síla na nástroji, což umožňuje plnou hloubku řezu a snižuje se počet opakovaných průchodů a opotřebení nástroje.
— 02

Průvodce technologií vás zbaví dohadů o tom, jak rychle se má nástroj otáčet a jaký využívat posuv, jak nastavit boční krok a hloubku řezu. Průvodce poskytuje synchronizované hodnoty rychlosti posuvu, otáček vřetena, axiální hloubky řezu, úhlů opásání a tloušťky třísky na základě řezaného materiálu, mechanických vlastností upínacího přípravku a nástroje, přičemž také zvažuje technické limity stroje.

Posuvník "iMachining level slider" umožňuje uživateli vybrat si jednu z 8 volitelných úrovní, které se automaticky přizpůsobí "reálným" podmínkám upínače, upnutí nástroje a stroje. Posuvník umožňuje snadno překonat standardní problémy s tuhostí vřetena, tuhostí upínacího přípravku a stabilitou nástroje.

Volba nižších úrovní posuvníku umožňuje optimální obrábění nastavení při snížené tuhosti.

— 03

Jedinečnou, patentovanou funkcí iMachiningu je proměnlivý úhel opásání. iMachining udržuje úhel opásání mezi definovanými minimálními a maximálními hodnotami. Kromě toho využívá variabilní posuv k udržení konstantního zatížení nástroje pomocí automatického nastavení posuvu pro různou šířku řezu. Pokud je úhel opásání snížen kvůli účinnosti morfingu, používají se vyšší posuvy.

Optimální řezné podmínky umožňují vysokou řeznou rychlost a minimální zatížení nástroje a stroje. Naprosto úžasné!

— 04

Posuvník "iMachining Level Slider" umožňuje uživateli vybrat si jednu z 8 úrovní pro automatické přizpůsobení "reálným" podmínkám upínače, upnutí nástrojů a stroje. Úrovně umožňují snadno překonat běžné problémy s tuhostí vřetena, tuhostí upínacího přípravku a nadměrnými vibracemi nástroje. Jednoduše se pohybujte mezi úrovní 1 s minimální hodnotou MRR (Material Removal Rate) a úrovní 8 s maximální hodnotou MRR. Úrovně 2-7 jsou spojeny s kombinacemi středních (interpolovaných) úrovní MRR.

Zvyšte své zisky - výhody iMachiningu

  • Hlubší obrábění pro mnohem méně průjezdů
  • Plně optimalizované posuvy a rychlosti udržují obrábění v maximální efektivitě
  • Zbytkové obrábění (na přesný aktualizovaný polotovar) a dokončovací řezy eliminují řezání vzduchem a zbytečné odjezdy nástrojů, abyste měli jistotu, že řežete POUZE to, co zbývá
  • Vyhněte se prostojům stroje - menší opotřebení strojů vede k nižším nákladům na údržbu stroje a jejich delší životnosti
  • Vynechejte nákladné modernizace obráběcích strojů a nákupy nových CNC - mnoho plánovaných nákupů nových strojů bylo zrušeno spokojenými uživateli iMachiningu.

"WOW!" - Unikátní dráha nástroje iMachining

— 01

iMachining používá pokročilou patentovanou morfující spirálu, která se postupně přizpůsobuje geometrii obráběného prvku, nikoli tradiční jednoduchou spirálovou dráhu nástroje. Tím se maximalizuje kontakt mezi nástrojem a materiálem.

— 02

Pro co nejefektivnější obrábění velké oblasti úběru materiálu i samostatné ostrůvky jsou rozděleny na menší úseky nebo odděleny pomocí patentované technologie Moating společnosti iMachining. Tím se maximalizuje efektivní morfované spirálové řezání.

— 03

Dráhy iMachining obrábí pouze materiál, který je třeba odebrat, čímž se eliminují "řezy vzduchem". Dynamicky aktualizovaný polotovar zajišťuje, že každá dráha nástroje skutečně řeže materiál, a to od počátečního přiblížení až po poslední řez.

— 04

iMachining přesouvá nástroj z jednoho řezu do druhého v jeho aktuální hloubce a odjíždí s ním pouze v nezbytně nutných případech.


My hope is that not too many people learn about iMachining, because it is my biggest competitive edge.

We use iMachining with nearly all our products – from 2.5D-, 3D- up to indexial 5- Axis Machining. From today‘s point of view, it is a no-go to work without it.

iMachining is the best I´ve ever seen! All they told me was true! It´s amazing.

Vydělejte co nejvíce peněz na svých stávajících CNC strojích - maximální efektivita CNC!