Soustružení

Programování CNC soustruhů pro rychlé a efektivní soustružení

Soustružení SolidCAM

SolidCAM poskytuje komplexní balík pro soustružení s výkonnými drahami nástrojů a technikami pro rychlé a efektivní soustružení s ochranou upínačů a držáků. Soustružnický modul SolidCAMu umožňuje pokročilé hrubování a dokončování profilů spolu s podporou cyklů čelního obrábění, drážkování, závitování a vrtání.

 • Soustružnické geometrie a profily lze generovat velmi rychle, snadno je přizpůsobit nebo upravit pro výrobu
 • Náhled stroje umožňuje interaktivně v prostředí stroje kontrolovat a ověřovat nastavení a polohu stroje v každé fázi programování dráhy nástroje, čímž se minimalizují chyby v programování a nastavení
 • SolidCAM soustružení podporuje nejširší škálu obráběcích strojů, včetně dvouosých soustruhů, konfigurací s více revolvery s nebo bez dílčích vřeten
 • Lze použít vlastní soustružnické destičky, tvarové destičky s více řeznými hranami [obrázek A]

Pokročilé možnosti soustružení

 • Vyvážené hrubování: dva soustružnické nástroje pracující současně nebo ve vlečném režimu pro hrubovací soustružení dlouhých a velkých dílů.
 • Šikmé drážkování: provádí vnitřní nebo vnější šikmé drážky pod libovolným úhlem.
 • Ruční soustružení: provádí soustružení podle geometrie definované uživatelem, bez ohledu na materiál a cílový model.
 • Nová trochoidní dráha nástroje pro kruhové drážkování pro zvýšení účinnosti. [Obrázek B]
 • NástrojeCeratizit High Dynamic Turning (HDT) a FreeTurn a dráhy nástrojů plně podporované SolidCAMem. Všechny známé soustružnické operace, jako je hrubování, dokončování, soustružení kontur, čelní a podélné soustružení, lze nyní provádět pouze jedním nástrojem. HDT & FreeTurn zkracuje dobu obrábění až o 25 %. [Obrázek C]
 • souběžné soustružení ve 4. ose: provádí obrábění zakřiveného profilu s využitím možnosti naklápění nástroje v ose B, aby bylo možné v jednom kroku obrábět podřezané plochy. [Obrázek D]
 • Sdílení pohonné jednotky: dva nástroje pracují současně, zatímco jedna pohonná jednotka (vřeteno) se otáčí stejnými otáčkami a stejným směrem. [Obrázek E]

Skladové zásoby se automaticky aktualizují

SolidCAM má možnost aktualizovat skladové zásoby živě ve stromu operací. Podporovány jsou nejzákladnější dvouosé soustružnické centrum až po vícevřetenový CNC stroj CYB s podvřetenem.

U soustružnického centra s podvřetenem se při přenosu součásti z hlavního vřetena na podvřeteno přenáší i aktualizovaný model zásoby. Jakékoli následné obrábění na vedlejším vřetenu bude detekovat materiál ve stavu, v jakém opustil hlavní vřeteno, což v konečném důsledku zajistí co nejefektivnější obráběcí sekvenci.

Programování CNC soustruhů pro rychlé a efektivní soustružení