Co je nového v SolidCAM 2023?

  • Vylepšené srážení hran
  • Rozpoznání geometrie v operaci kapsa
  • Podpora U-Osy
  • Podpora kolineárních os
  • Nové technologie pro frézování závitů
  • Vylepšení v tabulce nástrojů
  • Vytváření knihoven upínačů a držáků
  • Vylepšené 3D hrubovací a dokončovací operace
  • Nové možnosti v 5x operacích

a další….