3D iMachining

Osvědčené algoritmy technologie iMachining pro 3D frézování

3D iMachining poskytuje vynikající výsledky při 3D frézování, obyčejně zkrátí čas obrábění o 70% i více. 3D iMachining je automatické, vysokorychlostní, optimalizované hrubování s "redukcí schodků" a také zbytkové hrubování jak prizmatických tak obecných 3D tvarových součástí.

  • Rychlý výběr objemové i plošné geometrie - prostě "vybrat a pokračovat".
  • 3D iMachining automaticky vytváří kompletní CNC program, který je připraven ke spuštění s optimálními řeznými podmínkami pro obrábění 3D součástí v jediné operaci.
  • 3D iMachining používá model obrobku a aktualizovaný model polotovaru po předchozích operacích.  Automaticky rozpoznává oblasti, které je třeba obrobit a eliminuje tak obrábění naprázdno a zároveň optimalizuje přepolohování nástroje.
  • Optimálních řezných podmínek se dosahuje pomocí znalostní databáze Průvodce technologií iMachining.