Drátové řezání DCAMCUT

Perfektní EDM drátové řezání

Výhody na první pohled:

Dbáme na potřeby zákazníků a průmyslu a v DCAMCUT existuje mnoho funkcí, které dělají drátové řezání velmi snadným.

Nechte svoji drátovku pracovat s jasnými strategiemi od 2 do 4 os, zvýšíte strojní nezávislé časy!

 • Práce přímo s 3D daty
 • Flexibilní přenos dat s inteligentním rozhraním
 • Připojení profesionálních technologií pomocí výrobcem certifikovaných postprocesorů
 • Modul řezání drátem může být integrovaný nebo ho lze používat samostatně

Modul pro 2 a 4 osy

 • 2D kontury

  2D kontury z úseček a oblouků, skic, objemových i plošných modelů

 • Kontury ve dvou úrovních

  Vytvoření plochy mezi horní a dolní konturou (skicami)

 • 4 osá kontura

  Definice 3D kontury z objemových a plošných modelů

 • Funkce rozpoznávání

  Polo a plně automatické rozpoznání všech geometrií na modelu, které lze řezat drátem

 • Parametrizace

  Asociativita drátového řezání se změnami na modelu

 • Šablona technologie

  Definice šablon kontur, operací a programů

 • Standardní simulace

  Standardní simulace včetně výpočtu a vizualizace offsetních ploch ve všech řezech

 • Objemová simulace

  Odstraňování materiálu včetně detekce výřezů & odformovatelnosti

 • Destrukční řezy pro 2D a 4 osé kontury

  Standardní destrukční řezy pomocí 2D kapes

 • NC prohlížeč

  NC prohlížeč pro výstup NC programu včetně postupu programu a grafické zpětné vazby

Řada funkcí

 • Globální zaoblení rohu
 • Automatické uzavření mezery v CAD datech
 • Dvoustupňová řízená synchronizace modelů
 • Kopírování kontury s připojenými technologiemi EDM
 • Realizace odlišných nebo stejných nájezdů a odjezdů
 • Snadné programování vícenásobného doříznutí
 • Integrovaný modul pozdějšího oddělení s volně definovanými strategiemi
 • Přejezdové polohovací dráhy mezi konturami (s body akce) a s drátem nebo bez drátu
 • Výběrová manipulace s prvky kontury (offset, změna úkosu a jakékoliv strojního příkazu)
 • Automatické přiřazení startovacích bodů kontury pomocí děr nebo vlastní šablony

DCAMCUT

Software od německé společnosti DCAM GmbH je plně integrovaný modul pro drátové řezání v SolidWorksu. Jeho vysoká produktivita se opírá a intuitivní poloautomatickou či plně automatickou práci s 3D geometrií solid modelů a širokou škálu funkcí od jednoduchého čtyřosého řezání až po víceosé specializované funkce.
DCAMCUT umí pracovat se všemi typy geometrie běžně používané v CAD. Dokáže geometrii rozpoznávat a automaticky chystat k obrábění včetně zaváděcích otvorů a můstků. Díky integraci do SolidWorksu má k dispozici i rozsáhlé funkce načítání z jiných CAD formátů.

CAD integrace
DCAMCUT je plně integrovaný do Solidworksu nebo Autodesk Inventoru, jejichž funkce můžete při práci s DCAMCUTem plně využívat. DCAMCUT nabízí možnost provádět jakoukoliv operaci drátového řezání přímo na 3D modelu, ačkoliv mu není cizí ani práce s plochami nebo skicou. To eliminuje mnohé nepříjemné a časově náročné kroky, jako je odvození kontur řezem skrz obrobek nebo ruční protahování ploch za účelem připravit existující data pro operaci drátového řezání. To pro Vás znamená pohodlnější a hlavně mnohem kratší pracovní proces, mnoho ušetřeného času.

Intuitivní prostředí
Při programování si užíváte výhod velmi intuitivního prostředí DCAMCUTu. Celý proces programování je dostupný v přehledných ikonách, které jsou chronologicky seřazeny dle toho, jak bychom měli při práci postupovat.