Výkonné a prověřené souvislé 5 osé frézování SolidCAMu

Profitujte z nejotestovanějších a nejprověřenějších 5 osých drah nástroje v průmyslu, které mají nejpokročilejší ovládání všech aspektů dráhy nástroje, kontrolu kolizí a velmi přátelské uživatelské prostředí.

Obrábění 5 osé kontury

Obrábění 5 osé kontury
Obrábění 5 osé kontury

Tato nová strategie Obrábění 5 osé kontury naklápí nástroj podél zřetězené 3D kontury řídící křivky a zarovnává osu nástroje podle definovaných úseček naklopení, což ji dělá ideální operací pro generování 5 osé dráhy nástroje pro odjehlování a odřezávání.

Obrábění bokem nástroje

Obrábění bokem nástroje umožňuje naklonit stranu nástroje, tak aby obráběla stěnu pod správným úhlem. Obrábění bokem nástroje používá celou řeznou část nástroje, což má za následek lepší kvalitu obráběné plochy a kratší čas obrábění.

 • Konkrétní aplikační řešení pro frézování bokem nástroje, lopatková kola, kanály, víceosé vrtání a konverzi HSM do souvislých 5 os.
 • Obrábění sledující přímku produkuje dráhu nástroje, která následuje přirozený tvar komponentu, užitečné zejména pro komponenty lopatkového typu.
 • Pokročilé ovládání naklopení nástroje a přímé ovládání úhlu naklopení na stranu a úhlů předklonu a záklonu
 • Dokončování více ploch nechává nástroj kolmý k ploše (nebo pod zadaným úhlem předklonu a záklonu) a poskytuje tak plné ovládání a hladkou dokončenou plochu.
 • Techniky hrubování více drahami tpoužívají více přírůstku řezů v rovinách Z nebo XY s možností zastřižení do hranic nebo na polotovar
 • Strategie automatického zamezení zabourání, které kontrolují každou součást nástroje a držáku s pracovními a kontrolními plochami
 • Realistická 3D simulace stroje, s komplexní kontrolou kolizí a limitů os.
 • Souvislé 5 osé frézování SolidCAMu podporuje všechny 5 osé stroje včetně typů strojů stůl/stůl, stůl/vřeteno, vřeteno/vřeteno, i nejnovější frézařsko-soustružnická obráběcí

5 nových operací Souvislého 5 osého frézování

Nejnovější verze obsahuje hlavní vylepšení v modulu Souvislé 5 osé frézování. Bylo sem přidáno 5 nových operací: Obrábění více lopatek, Obrábění kanálu a Obrábění 5 osé kontury, Více osé hrubování a Rotační obrábění což ho dělá jedním z nejsilnějších modulů svého typu.

Obrábění šroubů

Obrábění šroubů umožňuje uživatelům bezpečně a snadno generovat 4-osé rotační hrubovací a dokončovací operace.

Díky nové technologii řezů a kombinaci s 3-osými cykly vyvinul SolidCAM cyklus hrubování a dokončování na bázi polygonální sítě, který umožňuje plnohodnotné rotační obrábění v několika nekomplikovaných krocích.

Uživatel může vyrábět nejsložitější řadu součástí šroubovitého typu, aniž by musel nastavovat velké množství parametrů, a to jednoduše předáním celé součásti systému obrábění šroubů v SolidCAMu. Dráha nástroje se poté vypočítá automaticky.

Výrobci dílů pro ropný průmysl, automobilových součástí, jako jsou klikové hřídele, vačkové hřídele nebo vrtací hlavy, plastové vytlačovací díly a šrouby, mohou velice profitovat z této výkonné technologie obrábění.

Obrábění více lopatek

Tato nová operace Obrábění více lopatek snadno obrábí lopatková kola pomocí více strategií pro efektivní hrubování a dokončování každé části těchto složitých tvarů. Všechny plochy lopatky se obrábí v jediné operaci. Pro hrubování a dokončování těchto lopatkových kol jsou zde různé strategie. Lopatková kola se používají v mnoha odvětvích průmyslu. Tato nová operace je navržena speciálně pro generovaní potřebných drah nástroje pro různé konfigurace lopatkových kol.

Obrábění více lopatek
Obrábění více lopatek

Obrábění kanálu

Operace Obrábění kanálu, je nová metoda, která se snadno používá pro obrábění kanálů pomocí kuželové kuličkové frézy a má také kontrolu kolizí celého nástroje (stopka, prodloužení a držák). Můžete si vybrat zda chcete obrábět pouze vrch nebo spodek a můžete zadat jaký přídavek na plochách celého kanálu zanecháte. Používá 3 osé obrábění do hloubky kanáanálu, kam to nejvíce jde a pak se přepne na 5 osý pohyb. Když dráha nástroje dojde ke středu kanálu, tak zanechá hladký přechod. Poskytuje jak hrubování, tak dokončování pro obrábění kanálu z odlitku nebo z plného materiálu.

Více osé hrubování

Tato nová operace Více osé hrubování se používá pro hrubování oblastí ve tvaru kapsy. Můžete zde zadat plochy dna, stěn a stropu, které pak používá SolidCAM pro omezení hrubovací dráhy nástroje. Jsou zde dostupné 2 typy strategie: Offsetní a Adaptivní hrubování.

Rotační obrábění

Tato nová operace Rotační obrábění je navržena pro frézování součástí na 4 osém stroji a může být tak použita pro frézování válcových součástí, jako jsou formy na láhve, jádra a elektrody. Dráhy nástrojů se zde počítají přímo na modelu a nejsou nabalovány z 2D geometrie.

Vylepšení Obrábění bokem nástroje, Více osého vrtání a konverze HSM do Souvislých 5 os

Vyzkoušejte nové možnosti naklápění i vylepšení operací Obrábění bokem nástroje, Víceosého vrtání a Konverze HSM do Souvislých 5 os. Tato vylepšení jsou v operacích 5 osého frézování k tomu aby snížily čas programování, vylepšily kvalitu výrobku a minimalizovaly chyby.

Víceosé vrtání

Operace Víceosé vrtání používá automatické rozpoznávání děr SolidCAMu a provádí pak snadno a rychle cykly vrtání, závitování nebo vyvrtávání díry v libovolném směru. Všechny pokročilé strategie přejezdů, naklopení a zamezení kolizím, které jsou v jiných 5 osých operacích, jsou dostupné také v této operaci a poskytují tak úplné ovládání generované dráhy nástroje Souvislého 5 osého vrtání.

 • Široká škálastrategií Souvislého 5 osého frézování se kterými budete okamžitě obrábět
 • Zamezení kolizím je zde podporováno jak pro nástroj tak pro držák a je zde k dispozici mnoho alternativ k jejich zamezení. Simulace stroje poskytuje plnou kontrolu zabourání nástroje i držáku nástroje.
 • Každá strategie 5 osého frézování poskytuje sofistikované možnosti pro ovládání nájezdů a přejezdů, řízení osy nástroje a zamezení kolizím.
 • Pohyby nájezdů a přejezdů jsou plně chráněny proti kolizím a lze zde použit různé strategie, které závisí na vzdálenosti propojovacího pohybu. Na nájezdech lze také měnit posuv pro hladké najetí na součást.
 • SolidCAM také poskytuje pro kompletní ovládání finální dráhy nástroje možnosti pro ovládání úhlů předklonu/záklonu a stranového naklopení.

Konverze HSM do Souvislého 5 osého frézování

Operace Konverze HSM do Souvislého 5 osého frézování převádí dráhu nástroje 3D HSM do plného 5 osého obrábění, které je kontrolováno na kolize. To zaručí zachování optimálního kontaktního bodu mezi nástrojem a součástí a umožňuje používání kratších nástrojů pro větší stabilitu a tuhost.

CZ Extra Btns