iMachining 3D voor prismatische onderdelen

iMachining 3D verlaagt de programmeringstijd voor het frezen van prismatische onderdelen (kenmerken die zich bevinden op platte vlakken) drastisch, met verscheidene kamers en eilanden.

  • Terwijl standaard 2.5D CAM programma's de gebruikers vraagt om geometrie voor elke feature te selecteren of te definiëren (zowel ketting als diepte), wat resulteert in verschillende verrichtingen,  elimineert iMachining 3D de behoefte voor tijdrovende geometrie definities door het automatische identificeren van geometrie en diepte rechtstreeks vanuit het 3D CAD model.
  • Door het gebruik van de instelling voor true Scallop-aangedreven ruwheidswaarde (kleine opgaande stappen met constante schelp hoogte), om het onderdeel optimaal voor te bereiden op het Afwerken tijdens de Bewerkingscyclus, combineert Bewerken en Rest Bewerken in een enkele verrichting.

 


Door het gebruik van iMachining 3D bij het machinaal vervaardigen van prismatische onderdelen worden de uitvoering en doeltreffendheid automatisch gemaximaliseerd om de kortst mogelijke cyclustijd te kunnen bereiken:

  1. iMachining 3D maakt gebruik van diepe trapsgewijze bewerking om het meeste materiaal te verwijderen, wat resulteert in geoptimaliseerde snijdiepte. Materiaal verwijdercapaciteit (MRR) en de standtijd van het gereedschap wordt gemaximaliseerd.
  2. iMachining 3D voert intelligente sortering uit (het optimaal groeperen van nabijheid van snedes) voor het intelligent combineren van 2D Z-level regionale snedes. De niet-snij bewegingen worden gereduceerd door 3D Z-level ordening en het gelokaliseerd machinaal vervaardigen van 2D gereedschapsbanen regios.
  3. iMachining 3D past slim positioneren toe tussen 2D Z-level regios. Lange positie bewegingen worden gereduceerd door middel van het linken van 3D Z-level en het gelokaliseerd machinaal vervaardigen van 2D gereedschapsbanen regios.
  4. iMachining 3D levert automatische berscherming van het doelmodel zodat het grote gereedschap veilig gebruikt kan worden tussen beperkte ruimtes.

Afwerking van prismatische onderdelen met vakherkenning

Vakherkenning identificeerd alle vakken automatisch (met verschillende dieptes en op verschillende levels), en presteert een afwerkingssnede in een enkele handeling, wat uw programmeringstijd drastisch reduceert.

  • Vakherkenning levert automatische selectie en optimale afwerking van vakkenmerken in een enkele handeling.
  • Afwerking wordt uitgevoerd door middel van een patroon (contour).

 

Botsbescherming van de gereedschapshouder

iMachining 3D past de gereedschapsbanen aan om contact tussen de gereedschapshouder en het restmateriaal te voorkomen, in elk stadium van de bewerking.

  • Zonder een Botsberschermer zou de verlenger van de houder langer moeten zijn om diepere vakken te kunnen maken.
  • Door het gebruik van een kortere verlenger van de houder kan het sterkere en kortere gereedschap sneller en aggresiever te werk gaan.

Automatische doelbescherming

Om te voorkomen dat het doel wordt beschadigd wanneer er met lang gereedschap in een beperkte ruimte wordt gewerkt, biedt iMachining 3D automatische bescherming van het doel model.

 

Restbewerking

Met kleiner gereedschap, elke restbewerking kan worden uitgevoerd - rekening houdend met het restmateriaal, worden alleen de krappe ruimtes en hoeken bewerkt.